Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
Etika és hittan az új köznevelési törvényben
2012.03.07. szerda
search

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény erkölcstanra és hittanra vonatkozó részeiről készült összefoglalót adjuk közre az alábbiakban.

 

Vonatkozó törvényszakaszok:

35. § (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.

 (2) A hitoktatást csak olyan módon lehet megszervezni, hogy az óvodában az óvodai foglalkozások, a középfokú iskolában a tanórai foglalkozások, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedjék.

 (3) Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. Az egyházi jogi személy által szervezett és felügyelt hit- és erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az adott egyház iránymutatása szerint.

 (4) A hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés szervezése, a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata. Az óvoda, az iskola, a kollégium – a nevelési-oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökből – köteles biztosítani a hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát, valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket. Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásakor a 32. § (1) bekezdés h) pontját kell alkalmazni, ugyanakkor a 3. mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni. A hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittantanári, vagy más, a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie.

97. §  (7) A 35. § (1) bekezdés szerinti erkölcstan órát vagy az ehelyett választható az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik évfolyamán 2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti fakultatív hit- és erkölcstanra vonatkozó rendelkezéseket kell kifutó rendszerben alkalmazni.

98. §  (6) Az általános iskola ötödik-nyolcadik évfolyamán az erkölcstan tantárgy tanítására az alkalmazható, aki a tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy az iskolai nevelés oktatás ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, továbbá legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében elsajátította az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.

95. §   (3) A 4. § 12. pont b) alpont, a 8. § (3) bekezdés, a 13. § (4) bekezdés b) pontja, a 14. §-a, a 25. § (7) bekezdés, a 27. § (1)–(10) bekezdés, 27. § (12)–(13) bekezdés, 28–29. §, a 35. §, a 46. § (1) bekezdés a) pont, a 46. § (5) bekezdés, az 55. § (1) bekezdés, a 61. § (3) és (5) bekezdés, a 62. § (3) és (5)–(14) bekezdés, a 64–65. §, a 69. § (5)–(6) bekezdés, a 88. § (4)–(5) bekezdés, a 89. § (1)–(2) bekezdés, 95. § (8) bekezdés, az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet, a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

 (8) Hatályát veszti a Kt. 4. § (4) bekezdése, 12. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § (1) és (4) bekezdése, 17/A. §-a, 24. § (4) bekezdése, 27. § (8) bekezdése és (14)–(15) bekezdése, 39. § (3) bekezdése, 52. § (1)–(14) bekezdése és (17)–(18) bekezdése, 53. §-a, 69. § (2) bekezdése, 94. § (3) bekezdés l) pontja, 118. § (3)–(4) bekezdése, (6) bekezdése és (12)–(14) bekezdése, 121. § (1) bekezdés 14. pontja 122. § (1) bekezdése, 128. § (8) bekezdése, 1. számú melléklete, 3. számú melléklete.

***

Honlapunkról letölthető a 2011. évi CXC. törvény 6. melléklete, amely szabályozza a gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét.

***

Kérdések - válaszok:

Mikor lép hatályba?
A hatályba léptető rendelkezésekből kiderül [95.§ (3) és (8) bekezdések], hogy az összes hitoktatásra és erkölcstanra vonatkozó rész 2013. szeptember 1-jétől hatályos, addig a jelenlegi közoktatási törvény 4.§ (4) bekezdése marad érvényben. Ezt az átmeneti rendelkezések között szereplő 97. § (7) bekezdés is egyértelműen megerősíti.

Hogyan kell bevezetni?
Erről a fent említett 97. (7) alatt olvasható átmeneti rendelkezésben olvashatunk: 2013. szeptember 1-jétől, felmenő rendszerben, először az első és 5. évfolyamon. Ez a Kt. vonatkozó részeinek fokozatos kivezetését is jelenti.

Kiket érint a változás?
Lényegi változás az állami általános iskolákban történik. Praktikusan ez leginkább a ma önkormányzati fenntartásban működő általános iskolákat jelenti. Az óvodákban, középfokú iskolákban és kollégiumokban lényegében a mai feltételekkel folytatódhat a hitoktatás. Az egyházi általános iskolákban nem kell erkölcstanórát tartani, ehelyett is hittan lehet.

Mi a változás lényege?
Az általános iskola 1-8. évfolyamán heti egy erkölcstanóra lesz kötelező. E helyett azonban választható lesz egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatás. Így tehát az állami általános iskolákban megjelenik egy új óra, ami az egyén választásától függően vagy a kerettanterv szerinti erkölcstan, vagy az egyházi jogi személy által szervezett, és az egyház által meghatározott tartalmú hittan.

Mennyi ennek az óraszáma?
A heti foglalkoztatási időkeretet bemutató táblázat (8. melléklet) ad erre választ. Ennek BA oszlopába 1-8. évfolyamon heti egy óra erkölcstan/hittan van beszámítva. Ez azt jelenti, hogy így az erkölcstan helyett választható hittan óraszáma is heti egy.
Az egyházi iskolákban a hittanra fordítható plusz finanszírozott időkeret heti 2 óra (CB oszlop). 1-8. évfolyamon azért csak egy, mert ott a másik hittanóra az erkölcstan helyett tartható. Vagyis a végkövetkeztetés: Az egyházi iskolákat a változás egyáltalán nem érinti ezekben az intézményekben továbbra is heti 2 órában lehet hittant tartani.

Ki taníthat hittant?
Tulajdonképpen az egyházi intézményekben folytatott hitoktatásra vonatkozó végzettségi követelményeket kell alkalmazni. (v.ö.: 32. § (1) h) illetve 35. § (4) bekezdés vége)

Ki taníthat erkölcstant?
A tanító az általános iskola 1-4. évfolyamán minden tantárgyat taníthat, így erkölcstant is.
Felső tagozaton a tantárgynak megfelelő szakos tanár, illetve mivel várható, hogy ilyenből a bevezetéskor nem lesz elegendő, olyan felső tagozatra képesített tanár, aki erről szóló 60 órás továbbképzést végzett. A továbbképzések még nem indultak el, ezek elindulásáról minden érintett időben értesítést fog kapni.

Mi lesz az erkölcstan anyaga?
Az erkölcstanórák anyagát és speciális módszertanát a NAT alapján készülő kerettantervek fogják megadni, végső tartalmuk természetesen az iskola helyi tantervében alakul ki.


Az összefoglalót Szakál Ferenc Pál, a NEFMI politikai tanácsadója készítette és bocsájtotta rendelkezésünkre.

***

Amennyiben további kérdése van, esetleg hozzá kíván szólni, elküldheti üzenetét szerkesztőségünkbe, a megkeresésekre természetesen minden esetben visszajelzünk.

Végh Györgyi
vegh.gyorgyi@fppti.hu

Rendezvénynaptár
<2020. július>
HKSzCsPSzV
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu