Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
Megkezdődhet a kerettantervek társadalmi vitája
2012.10.10. szerda
ff címer

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkársága 2012. október 9-én társadalmi vitára bocsátottotta a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI rendelet tervezetét.

Az előterjesztésben szereplő miniszteri rendelet tervezetének mellékletei az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján érhetők el: http://kerettanterv.ofi.hu 

A jogszabálytervezet véleményezési határideje: 2012. október 25.
Az EMMI rendelet véleményezési címe jogalkotas@emmi.gov.hu, a rendelet mellékleteit képező kerettantervekkel kapcsolatos észrevételeket a kerettanterv@ofi.hu e-mail címre várják.

***

A miniszter által kiadásra kerülő kerettantervek iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) szerint tagolódnak: alsó tagozat, felső tagozat, négy-, hat- és nyolc évfolyamos gimnázium, szakközépiskola, szakiskola.

A kerettantervek tartalmazzák a

  • bevezetést, amely magába foglalja az iskolatípusok (illetve pedagógiai szakaszok) tantárgyi rendszerét és a heti minimális óraszámokat;
  • a kötelező tantárgyak kerettanterveit (egy- vagy kétéves ciklusokban);
  • egyes szabadon választható, illetve emelt óraszámú tantárgyak kerettanterveit.

Megtalálhatók továbbá a sajátos köznevelési célú iskolák, illetve programok kerettantervei (Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program, sportiskola, nyelvi előkészítő évfolyam). Ezekben az adott program speciális tantárgyai szerepelnek, az egyéb tantárgyak tekintetében a fent leírt kerettantervek érvényesek.

A tantárgyi kerettantervek évfolyamonként rögzítik a tanulók heti kötelező óraszámát és a legfeljebb 10%-os szabadon felhasználható időkeretet. Az egyes tantárgyi kerettantervek a tantárgy rendelkezésére álló órakeret 90 %-át fedik le.

***

Az Oktatásért Felelős Államtitkárság a társadalmi vitára bocsátáshoz kapcsolódóan közleményt jelentetett meg, melyben Hoffmann Rózsa államtitkár videóüzenetben foglalja össze a dokumentum legfontosabb ismérveit.

A kerettantervek rögzítik azokat az ismeretanyagokat és műveltségtartalmakat, fejlesztési célokat, amelyeket az adott tantárgyból – azonos iskolatípuson belül – egy-egy évfolyamon minden gyermeknek meg kell tanítani.

A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeiben rögzített követelmények az éves munka megtervezéséhez (a tanári tanmenetek elkészítéséhez) szükséges időkeretben jelennek meg a kerettantervekben, amelyek alapján a jövőben elkészülhetnek a tankönyvek.

A kerettantervekbe foglalt tananyag az egyes tárgyak tanításához rendelkezésre álló óraszám mintegy 90 százalékát foglalja le, 10 százalékát pedig az iskolák szabadon töltik fel tartalommal. A benne megfogalmazott elvek, fejlesztési területek – nevelési célok (pl. erkölcsi nevelés, nemzeti öntudat, hazafias nevelés; családi életre nevelés; gazdasági és pénzügyi nevelés; testi és lelki egészségre nevelés), az európai kulcskompetenciák (pl. anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció; digitális; szociális és állampolgári kompetenciák) és műveltségi tartalmak a most társadalmi vitára bocsátott kerettantervekben öltenek testet.

A közeljövőben az iskolák életében néhány lényeges változást hoz a kerettantervi szabályozás. Az egyik, a mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése. A 2015/2016- tanévben már az összes évfolyamon mindennap lesz testnevelés óra. A testnevelési órák száma ezzel heti háromról ötre nő, amit a gyermekek és fiatalok egészségügyi mutatói, az életvitelükben bekövetkezett kedvezőtlen változások indokolnak.

Az első, ötödik és kilencedik évfolyamokon a következő (2013/14) tanévtől új, kötelező tantárgyként jelenik meg az erkölcstan, illetve az e helyett választható hit- és erkölcstan óra. A magyar nyelv és irodalom, a történelem értékalapú oktatása erősíti a haza iránti elkötelezettséget, a nemzeti kultúra kincseinek megőrzését.

A gyermekek kreativitását, személyiségfejlődését, esztétikai érzékének kibontakoztatását segítendő az alsó tagozaton több időt fordítanak a művészeti tantárgyak oktatására. Ezek óraszáma heti háromról négyre nő.

A természettudományos tantárgyak esetében a felső tagozaton és a középiskolában növekedhet azok óraszáma, tanításukhoz a Magyar Tudományos Akadémia készítette el a tagozatos osztályoknak szóló kerettanterveket, melyekben először jelenik meg a Természettudományos gyakorlatok című tantárgy.

Forrás: OFIOktatásért Felelős Államtitkárság

Rendezvénynaptár
<2019. október>
HKSzCsPSzV
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu