Partnereink
MTI
Parlamenti diákinfó
IKT oktatási körkép
Interaktív Oktatástechnikai Portál
eduline.hu
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete
Budapesti Művelődési Központ
Történelemt@nítás.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Modern Iskola magazin
Katedra Online
Időjárás-előrejelzés
Időjárás-előrejelzés
Szótár

Szótár (DictZone)
Betuméret csökkentéseBetuméret növeléseNyomtatás
"Az oktatási rendszer csak annyira jó, amennyire a tanárok, akik alkotják”
- McKinsey
2010.07.05. hétfő
Föld megmentése

A tanév folyamán szaktanácsadói látogatásra került sor a II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol megismerhettük többek között Mizser Zsuzsanna földrajz-biológia szakos kolléga igényes szakmai munkáját, amely a tanulói tevékenységre, kreativitásra, az ismeretekre épülő kompetenciafejlesztésen alapszik.

A tanárnő az alábbiakban összefoglalja a tanulói prezentációkészítés során szerzett tapasztalatait, módszertani ajánlásait, majd a tanulók által készített, a tananyaghoz szervesen kapcsolódó prezentációkat mutatjuk be. Ezek a prezentációk meggyőzően bizonyítják, hogy az iskola és pedagógusa megteremtette azokat a feltételeket, amelyek szolgálják az új tanulási környezet hatékonyságát, kibontják a felfedező tanulásban rejlő lehetőségeket, támogatják azt a színvonalas tanári tevékenységet, amely alkotásra, konstruktív gondolkodásra neveli a tanulókat. 


***


Tanulói prezentációk készítése a középiskolai földrajzoktatásban


Az élet minden területén, így az oktatásban is óriási erejű az informatika áttörése. Ahogyan nem 100 évvel ezelőtti módon gyógyítunk vagy utazunk, úgy az oktatás és nevelés területén is a régi értékes és eredményes módszerek mellett alkalmaznunk kell a legújabb ismeretanyag legkorszerűbb módszerekkel való átadását. Felgyorsult életünkben az ismeretszerzés is felgyorsult. Olyan hatalmas ismeretmennyiség halmozódott föl, amelyet csak hagyományos módon oktatni már nem szabad és észben tartani mindet már nem lehet. Az ismeretek önálló megszerzésének és az élethosszig tartó tanulás képességének elsajátítása minden tanuló fontos feladata. Ezért a földrajz tantárgy keretein belül olyan módszereket kell alkalmaznunk, ami ezt elősegíti nem csak ismeretanyagában, hanem a tanulási technikákban is.

Ilyen módszer például a tanulói prezentációk vagy filmek készítése. Most a tanulói prezentációk készítéséről írok, ahogyan az pár éve mindennapi tanári gyakorlatomban megjelenik.

A prezentációkészítés előnyei közé tartozik, hogy tanulóinknak fejlődik a digitális kompetenciája, a kevésbé gyakorlottak társaik segítségével haladnak előre, fejlődik az együttműködés képessége, és emocionálisan is pozitívan hat az együttdolgozás öröme, a másik segítése, illetve az egyén által szerzett ismeret átadása az adott közösségnek.

Kiemelem a tanulók aktív, alkotó részvételét. A gyerekek elképzeléseinek megvalósítása nagyon fontos. Van, hogy egy témát teljesen más formában-stílusban közelítenek meg és korosztályukra jobban is hatnak ezáltal: ezt pl. az éhezés, urbanizációs válság témákban elkészített anyagaik kapcsán tapasztaltam. Nagyon fontos a tanulói szabadság biztosítása, a tanár csak „segít” és a szaktárgyi precízségre ügyel. Így a tanulók kreativitása is fejlődik.

Fontos a komplex természettudományos szemlélet kialakítása, a kulcskompetenciák fejlesztése, ami szintén eredményesen megvalósítható ilyen feladatok adásával.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ezt a munkát úgy kell szervezni, hogy az a tanulást segítse, de ne váltsa ki a tanulás folyamatát. A tantervet teljesíteni kell, tartalmának elsajátítását korrektül értékelni fontos. Én a prezentációkészítésére adok érdemjegyet, ha kötelező feladat, kapnak a tanulók jutalmat, ha az pályázati vagy versenyfeladat. De az ezekre kapott osztályzatok nem lehetnek döntőek a tanév végi érdemjegyek megállapításánál.

A jó prezentáció kritériumait is meg kell tanítani, a szöveg és megfelelő képek, ábrák arányát gyerekeinknek el kell sajátítani.

Tanítványaim a prezentációk készítése során megismerték a hiteles internetes adatbázisokat, oldalakat, megtanulták, honnét szerezhetnek korrekt adatokat. Megtanulták a lényeges és lényegtelen ismeret elkülönítését, az ismeretek tömör megfogalmazását, megfelelő képekkel illetve ábrákkal történő szemléletessé tételét. A különböző adatokat grafikonon, oszlopdiagramon,  körcikkdiagramon stb. ábrázolták, így informatikai ismereteik is rögzültek, az adathalmazok pedig szemléletessé váltak Nem automatikusan átmásolták, hanem feldolgozták, átfogalmazták, szemléletessé tették a gyűjtött anyagot.

A tanulás folyamata elszakad a tanteremtől és a tankönyvtől, nagyobb rálátást biztosít az adott témára. Fontos a módszer tanuló-központúsága. Kiemelem a prezentációkészítésnek a komplex természettudományos szemlélet kialakításában való alkalmazhatóságát.

Fontos a cél, feladat tisztázása, feladatok pontosítása. A munka megszervezése, a témakijelölés, a téma részeinek felosztása, csoportok, párok megszervezése az én gyakorlatomban a tanítási órán zajlott. Akik először vettek részt ilyen munkában, szimpátia alapján választottak párt vagy csoporttagokat. Ott, ahol már részt vettek ilyen feladatban, a „potyautasok” kiestek, magukra, illetve egymásra maradtak, így ők is kénytelenek voltak dolgozni. Ezért passzív tanulók ilyen, egész osztályt érintő feladatoknál nincsenek.

Volt, amikor egy-egy témát egy vagy pár tanuló dolgozott fel, és ezzel segítette az órai munkát (pl. regionális földrajzból az adott ország bemutatása). Itt fontos, hogy még óra előtt a tanár lássa az elkészített anyagot vagy annak bő vázlatát.

Volt úgy, hogy osztályonként egy-egy kisebb témakört dolgoztak föl a gyerekek, pl. 3-4 témát megjelöltem, és a tanulók maguk választották ki a számukra szimpatikus anyagot. Ilyenkor a legtöbbször egyéni munkát végeztek.

Dolgoztunk fel témakört úgy, hogy a teljes anyagot felosztottuk az osztályban párok vagy csoportok között; pl. Magyarország régióinál, vagy a Bős-Nagymarosi vízlépcső anyagának megismerésekor a tanulók választhattak résztémák közül, pl. a vízlépcső története, vagy ökológiai következményei, vagy egy-egy szakaszának bemutatása. Ilyen volt a globális felmelegedés témaköre is, ahol a tanulók választhattak több altéma közül, pl. a globális felmelegedés hatása a Kárpát-medencére.

A feladat megbeszélésekor minden esetben tanítási órán megmutattam a legfontosabb honlapokat, elérhetőségüket gyakoroltuk - pár esetben mini laptopokkal is. Tantermeinkben internet, projektor és aktív tábla van, így az órai segítségnyújtásnak nincs technikai akadálya.

Az előző témafelsorolásból kitűnik az is, hogy olyan ismeretek feldolgozására is lehetőség nyílik, amelyre megfelelő mélységben nincs idő a tanítási órákon. A vízlépcső vagy akár a Kárpát-medence éghajlatváltozásainak alapos megismerése az órakeretbe nem fér bele,  vagy csak passzív befogadóként vehetnének részt a tanulók ezek megismerésében. Így viszont aktívan bekapcsolódtak a tevékenységbe.

Hirdettünk iskolai versenyeket, pályázatokat, pl. az EU országainak bemutatása. Pályázóink díjazásához a Külügyminisztérium is hozzájárult. A pályamunkákat bizottság értékelte, és a legjobbak bemutatásra kerültek.

Az elkészített prezentációkat mindig értékelni kell. Ha egy tanítási órához egy prezentáció kapcsolódott, azt megnéztük, ha mindenkinek ki kellett dolgozni egy témát, a legjobbakat tekintettük meg a megfelelő fórumon (osztály, pályázók).

A prezentációk készítése egy lehetőség a sok közül, amit korunk technikája felkínál. Vigyázni kell azonban arra, hogy megfelelő témát választva és megfelelő mennyiségben legyen jelen munkánkban. A tananyag minél alaposabb megismerését segítse, és ne essünk túlzásba sem a mennyiség meghatározásánál, sem a témák kiválasztásánál. Fontos, hogy átgondoltan a tanmenetünkbe beillesztve határozzuk meg, melyik osztály mely témából milyen felosztásban készít prezentációt, filmet vagy más bemutatót. Az értékelést is tegyük a munka megkezdése előtt világossá. Így ez a módszer munkánkat segíti, tanulóinkat pedig fejleszti.

 

Mizser Zsuzsanna
szaktanár

Rendezvénynaptár
<2020. augusztus>
HKSzCsPSzV
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Hírmozaik
Kapcsolódó oldalak
Budapest Portál
Iskolai agresszió kezelése
MFPI banner
Tehetségháló
Éniskolám
FOK Nonprofit Kft.
MFPI - Weszely Galéria
Budapesti Ifjúsági Portál
Könyvtárporta - Fővárosi oktatási intézmények könyvtári oldala
Európai év - 2013
A polgárok európai éve - 2013
Est.hu